ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

1. בע”פ (במשרדי יוספורט).

2. בדואר אלקטרוני  (לכתובת הדוא”ל: OFFICE@YOUSPORT.CO.IL).

3. בדואר רשום (לכתובת: סביון, הדס 5).

4. באינטרנט- באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיעה מטה וזמין גם בלשונית “ביטול עסקה” בעמוד הראשי באתר.

יובהר, כי לחברה שמורה הזכות לתבוע את נזקיה במקרה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, בין היתר, החזרת מוצר שהיה בחזקת הצרכן וכתוצאה מכך ניזוק או שנפגם בין עקב השימוש ובין אם לאו.

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר הזמנה/חשבונית ומס’ טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל.

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה

טופס ביטול עסקה