לוח זמנים

לוח זמנים כללי

07:00

הזנקת מקצה
10 ק"מ

08:00

הזנקת מקצה 
5 ק"מ

08:40

הזנקת מקצה 2 ק"מ

09:00

הזנקת מקצה
1 ק"מ עממי

09:15

טקס חלוקת פרסים מקצה 10

09:25

טקס חלוקת פרסים מקצה 5+2

זמני חלוקת ערכות

17:00-21:00

יום חמישי
12.05 אשכול פיס מע'אר

06:00-08:00

יום שישי 13/05 מתחם האקספו

חסויות

עיצוב ללא שם (46)
עיצוב ללא שם (77)
עיצוב ללא שם (56)
עיצוב ללא שם (67)
עיצוב ללא שם (65)
עיצוב ללא שם (63)
עיצוב ללא שם (59)
עיצוב ללא שם (60)
עיצוב ללא שם (47)
עיצוב ללא שם (61)
עיצוב ללא שם (55)
עיצוב ללא שם (51)
עיצוב ללא שם (34)