פרסים וקטגוריות

קטגוריות מקצה 10 ק"מ:

גברים

נשים

20-29

20-29

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

30-39

30-39

70+

70+

קטגוריות מקצה 2 ק"מ :

ילדות

ילדים

עד 10

עד 10

10-12

10-12

12-14

12-14

14-16

14-16

קטגוריות מקצה 5 ק"מ:

גברים

נשים

20-29

20-29

30-39

30-39

עד 19

עד 19

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70+

70+

 5\10 ק"מ :

גברים

נשים

כללי

כללי

פרסים מקצה כללי

מקום

מקצה

מגדר

10 ק"מ

1 כללי

2 כללי

הפרס

נשים+גברים

2000 ש"ח

10 ק"מ

1500 ש"ח

10 ק"מ

3 כללי

1000 ש"ח

נשים+גברים

1 כללי

5 ק"מ

2 כללי

5 ק"מ

3 כללי

5 ק"מ

נשים+גברים

נשים+גברים

700 ש"ח*

500 ש"ח*

300 ש"ח*

2 ק"מ

1 תושבי מע'אר

בנים+בנות

טאבלט

טאבלט

2 תושבי מע'אר

2 ק"מ

בנים+בנות

טאבלט

3 תושבי מע'אר

2 ק"מ

בנים+בנות

נשים+גברים

נשים+גברים

חלוקת פרסים :
* לרכישה בעיר מע'אר

  • יחולקו מדליות לכלל המשתתפים

  • יוענקו מדליות הישג למקומות ראשונים בכל קטגוריה

  • מינימום בקטגוריה 5 משתתפים

  • שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה

  • רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד

חסויות

עיצוב ללא שם (77)
עיצוב ללא שם (72)
עיצוב ללא שם (71)
עיצוב ללא שם (67)
עיצוב ללא שם (70)
עיצוב ללא שם (63)
עיצוב ללא שם (34)
עיצוב ללא שם (59)
עיצוב ללא שם (61)
עיצוב ללא שם (47)
עיצוב ללא שם (56)
עיצוב ללא שם (51)
עיצוב ללא שם (46)