תקנון מרוץ מע'אר

תקנון מרוץ מע'אר 2021
יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.
.1   ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 05/05/2022, בשעה 21:00.
.2 הרשמה ניתן לבטל עד ה-25/04/2022. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
.3 על מנת לבטל את ההרשמה נא לשלוח מייל בקשה לביטול.
.4  שינוי מקצה - ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 25/04/2022 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בעמלה של 20 ש"ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש לשלוח מייל עם בקשה לשינוי.
.5 חל איסור מוחלט להעביר ערכה מרץ אחד לרץ אחר.
המרוץ יכלול את המקצים הבאים:
 

זכות השתתפות

מקצה

למי שמלאו 15 שנה

10 קילומטר

5 קילומטר

למי שמלאו 14 שנה

לילדים ונערים מתחת לגיל 16

2 קילומטר

כל הגילאים

1 קילומטר

ההוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות: על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
- הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה.
- הצמדת צ'יפ מדידת זמנים אלקטרוני, וקשירתו בשרוכי נעלי הריצה.
- שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.

חסויות

עיצוב ללא שם (34)
עיצוב ללא שם (77)
עיצוב ללא שם (47)
עיצוב ללא שם (51)
עיצוב ללא שם (67)
עיצוב ללא שם (65)
עיצוב ללא שם (63)
עיצוב ללא שם (60)
עיצוב ללא שם (61)
עיצוב ללא שם (55)
עיצוב ללא שם (46)
עיצוב ללא שם (56)
עיצוב ללא שם (59)