תקנון מרוץ סביון

תקנון המרוץ

דגשים כלליים

ידוע לכולם שההשתתפות בכל פעילות ספורט ובמיוחד במרוצים מחייבת מצב בריאותי תקין וכשירות גופנית.

ידוע שלמרות כל ההכנות, חלק מהרצים, נקלעים למצוקה במהלך הריצה, לכן נבקש מכם תשומת לב ומחויבות להוראות שנקבעו להגנתכם ולטובתם.

מומלץ להיבדק אצל רופא המשפחה בטרם התחלת האימונים. הבדיקה צריכה לכלול גם בדיקת כשירות גופנית (בדיקה ארגומטרית) תקופתית.

אם סבלתם בימים טרם המרוץ ממחלה מלווה בחום או בקלקול קיבה או שלשול – אין להשתתף במרוץ!

יש להתייעץ עם רופא לפני ההשתתפות באירוע.

קראו ולימדו את נושא מניעת מכות חום והרגילו עצמכם לשתייה מרובה.

הקדישו מחשבה לתזונה, לשינה ולהכנות למרוץ.

במרוץ עצמו פזורות תחנות שתייה – השתמשו בהם, הרוו הצימאון. והמשיכו הלאה, אל תפסחו על אף תחנה.

הכינו את ציוד הריצה וודאו שהוא נוח לכם ומתאים לריצה ארוכה.

הקפידו על חבישת כובע.

 

תקנון מפורט

 חובה לחתום על הצהרת בריאות עם קבלת ערכת ההשתתפות .

1.ההשתתפות במרוץ עינות מותרת אך ורק לרצים המקיימים אימונים סדירים, שמצויים במעקב רפואי ובריאים וכשירים לריצה. יש להימנע מלקיים את הריצה ביום כשהרץ חולה, או אינו חש בטוב

2. יש לפעול עפ"י הנחיות המארגנים המובאת בכתב ובשטח כדי לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.

3. על הרץ לענוד את מספר החזה מלפנים על חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק/גמר. רצים ללא מספר חזה, לא יזוהו ואינם רשאים לקבלת תוצאה.

4. לאורך המסלולים יונחו שטיחוני בקרה אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה ורץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

5. קוו הגמר במקצים השונים יינעל בשעה 10:00. הנהלת התחרות אינה אחראית על שלומם של רצים אשר אינם הגיעו לקוו הגמר לפני השעה 10:00 בבוקר.

6. למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו מדליות.

7. תוצאות כלל המשתתפים בצירוף תמונות הסיום יפורסמו באתר 4 ספורט בתום המרוץ, משתתף אשר לא מעוניין בפרסום תוצאתו או תמונתו יאלץ לפנות להנהלת אתר 4 ספורט.

8. חל איסור מוחלט על מכירה/מסירה/העברה של ערכה לרץ אחר, רץ אשר ירוץ עם ערכה שאינה רשומה על שמו יפסל. ושמו יועבר לאיגוד האתלטיקה.

9. מדיניות ביטולים עד יום שבת 19/02/2022 בשעה 12:00 – יוחזרו דמי הרישום בניכוי 20 ש"ח . מיום שבת 19/03/2022 בשעה 12:00 עד תחילת האירוע לא יוחזרו דמי הרישום .