פרסים וקטגוריות

קטגוריות מקצה 10 ק"מ:

קטגוריות מקצה 5 ק"מ:

גברים

נשים

40-49

50-59

40-49

50-59

20-29

20-29

30-39

30-39

60-69

70+

70+

60-69

גברים

נשים

עד 19

עד 19

20-29

30-39

30-39

20-29

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70+

70+

קטגוריות מקצה 2 ק"מ :

ילדות

ילדים

עד 10

עד 10

10-12

10-12

13-14

13-14

15-16

15-16

קטגוריות תושבי סביון 5\10 ק"מ :

גברים

נשים

כללי

כללי

חלוקת פרסים :
 

  • יחולקו מדליות לכלל המשתתפים

  • יוענקו מדליות הישג למקומות ראשונים בכל קטגוריה

  • מינימום בקטגוריה 5 משתתפים

  • ההשתתפות במקצה 10 ק"מ מגיל 15 ומעלה בלבד

  • שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה

  • רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד

חסויות

עיצוב ללא שם (47)
עיצוב ללא שם - 2022-03-06T084140.613
עיצוב ללא שם (35)
עיצוב ללא שם (95)
עיצוב ללא שם (82)
עיצוב ללא שם (80)
עיצוב ללא שם (46)
עיצוב ללא שם (34)