מסלולים

Running Track

מסלולים

10 ק"מ

Screenshot_20220228-143042_COROS.jpg
Screenshot_20220228-143050_COROS.jpg

5 ק"מ

Screenshot_20220228-143101_COROS.jpg
Screenshot_20220228-143105_COROS.jpg

2.3 ק"מ

Screenshot_20220228-143113_COROS.jpg
Screenshot_20220228-143035_COROS[42620].jpg