תקנון מרוץ 232 אשכול
יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.
.1   ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 15.05.2022, בשעה 18:30.
.2 הרשמה ניתן לבטל עד ה-01.05.2022. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
.3 על מנת לבטל את ההרשמה מייל בקשה לביטול.
.4  שינוי מקצה - ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 15.05.22 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בעמלה של 20 ש"ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש לשלוח מייל עם בקשה לשינוי.
.5 חל איסור מוחלט להעביר ערכה מרץ אחד לרץ אחר.
המרוץ יכלול את המקצים הבאים:
 
 
 
 
 
 

 

ההוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:- על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.- הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה.- הצמדת צ'יפ מדידת זמנים אלקטרוני, וקשירתו בשרוכי נעלי הריצה.- שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחריםחלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.

תקנון 232טבלה.jpg