top of page

COROS Heart Rate Monitor

  1. נוח ופשוט יותר ללבישה מאשר רצועת חזה.

  2. קל להתאמה. קל להסיר את החיישן לניקוי מהיר.

  3. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלנו למדידית דופק.

  4. עד 3 חיבורים בו-זמניים עם מכשירים התומכים בבלוטות'.

  5. זיהוי לבישה אוטמטי מאפשר הפעלה אוטמטית בעת לבישת הריצה.

  6. 38 שעות בפעילות או 80 ימים במצב המתנה בטעינה אחת.

  7. נטענת עם כבל טעינה מגנטי USB.

בחרו את הצבע שלכם

.

COROS Heart Rate Monitor